Sammenlign rullende afkast

Fond Fondgruppe Ansvarlighed Risiko Afkast 1 md 3 md. 1 år 3 år 5 år 10 år
Aktier Danske
Handelsbanken, Danske Aktier Aktier Danske
7,80 % 5,06 % 7,80 % 28,63 % 44,22 % 86,72 % 279,44 %
Nykredit, Danske Fokusaktier Aktier Danske
7,96 % 4,73 % 7,96 % 22,54 % 42,87 % - -
Aktier Europæiske
Investec, Europa Aktier Europæiske
9,86 % 5,66 % 9,86 % -2,41 % -1,04 % 30,63 % -
SEB, Europa Small Cap Aktier Europæiske
15,83 % 7,85 % 15,83 % 34,37 % 50,35 % 92,77 % -
Aktier Globale
C WorldWide, Global Ethical Aktier Globale
7,22 % 5,40 % 7,22 % 12,89 % 50,24 % 82,31 % 183,55 %
Goldman Sachs, Global Small Cap Aktier Globale
12,93 % 7,53 % 12,93 % 1,55 % 14,85 % 57,16 % 109,50 %
ValueInvest Global Aktier Globale
3,92 % 1,95 % 3,92 % -0,69 % 21,76 % 42,47 % -
Aktier Nordamerikanske
T R Price, USA Aktier Nordamerikanske
7,49 % 2,74 % 7,49 % 32,59 % 69,88 % 180,09 % 361,12 %
T R Price, USA Smaller Aktier Nordamerikanske
19,41 % 6,27 % 19,41 % 31,09 % 67,76 % 158,68 % 300,65 %
Aktier Nordiske
Carnegie Inv Bank, Nordiske Aktier Aktier Nordiske
9,56 % 4,91 % 9,56 % 25,58 % 69,52 % 104,19 % -
Aktier Nye Markeder/Pacific
C WorldWide, Asia ex. Japan Aktier Nye Markeder/Pacific
23,31 % 10,17 % 23,31 % 30,59 % 29,20 % 143,91 % -
Schroders, Østeuropa Aktier Nye Markeder/Pacific
32,12 % 9,23 % 32,12 % -10,34 % 14,00 % 104,35 % 48,04 %
T R Price, Globale Nye Markeder Aktier Nye Markeder/Pacific
20,72 % 5,92 % 20,72 % 19,23 % 21,78 % 126,12 % 60,44 %
Aktier Sektor
BlackRock, Guldaktier Aktier Sektor
-10,17 % 1,34 % -10,17 % 27,93 % 37,01 % 124,27 % -32,00 %
Fidelity, Teknologiaktier Aktier Sektor
15,78 % 6,35 % 15,78 % 31,09 % 101,21 % 238,19 % -
Schroders, Ejendomsaktier EUR-h Aktier Sektor
5,40 % 0,07 % 5,40 % -6,50 % 7,30 % 21,02 % 39,01 %
T R Price, Råstoffer Aktier Aktier Sektor
22,39 % 6,73 % 22,39 % 2,15 % -7,01 % 43,95 % -9,81 %
Obligationer Danske
Skandia AM, Korte Obligationer Obligationer Danske
-0,19 % -0,08 % -0,19 % -0,30 % -0,51 % 1,38 % -
Skandia AM, Lange Obligationer Obligationer Danske
-0,12 % -0,03 % -0,12 % 1,37 % 5,58 % 11,91 % -
Obligationer High Yield
MacKay Shields, USA High Yield Obl. EUR-h Obligationer High Yield
3,25 % 0,48 % 3,25 % 3,32 % 5,87 % 27,35 % 40,98 %
Nordea, Europa High Yield Obligationer Obligationer High Yield
3,80 % 0,28 % 3,80 % 0,47 % 4,52 % 19,19 % 56,86 %
Obligationer Investment Grade
JPMorgan, Global Inv. Grade Obl. EUR-h Obligationer Investment Grade
1,49 % -0,14 % 1,49 % 5,75 % 10,14 % 17,73 % 44,99 %
Obligationer Nye Markeder
Aberdeen, Nye Markeder Obligationer Obligationer Nye Markeder
5,91 % -0,44 % 5,91 % 1,47 % 5,17 % 36,82 % 52,54 %
Pengemarked Danmark
Skandia AM, Pengemarked Pengemarked Danmark
-0,17 % -0,01 % -0,17 % -0,38 % -0,82 % 0,22 % -

Rating af ansvarlighed

Investeringsfondene tildeles ”ansvarlighedsglobusser” af Morningstar. Tildelingen af globusser er afhængig af den sektor, fonden ligger i. Investeringsfondene sammenlignes altså ikke alle mod alle, men kun i forhold til de fonde, der ligger i samme kategori. Eksempler på kategorier er ”Danske Aktier”, ”Globale Aktier”, ”Råvare-aktier”, ”Teknologi-aktier” osv. Morningstar vurderer fondene inden for hver enkelt kategori efter et ansvarlighedsprincip. Når alle fonde i en kategori har fået en ansvarlighedsscore, tildeles fem globusser til de 10 procent bedste, fire globusser til de næste 22,5 procent osv. og en globus til de 10 procent svageste. Princippet for tildelingen af en til fem globusser er altså det samme i alle kategorier, men da fondene vurderes inden for den enkelte kategori, kan det være svært at sammenligne fonde på tværs af kategorier.

  • © Skandia 2021
  • 16-01-2021 13:25
  • 1.0.7400.20084:685